Kristiansund og Omegn Golfklubb

Logg inn - Golfbox

Logg inn på golfbox

Søk på siden

Informasjon om korona

Kristiansund 28. mars 2020

Informasjon om Koronavirus

Som dere alle vet har vi en helt ekstraordinær situasjon hvor hele idretts-Norge har stengt ned all organisert aktivitet t.o.m. 13 april 2020. Dere kan lese mer om forbudet her:

https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/koronavirus/

Kristiansund om Omegn Golfklubb vil selvsagt etterleve forbudet fra myndighetene. Det betyr i praksis at vi har stengt ned aktivitet i golfsimulator. Spill på bane vil heller ikke bli åpnet før etter 13. april. Vi kan ikke møtes i grupper som f.eks. komiteer, og vi oppfordrer alle til å sette seg inn i råd som gis fra våre helsemyndigheter. Spesielt gjelder dette de av våre medlemmer som tilhører de som har forhøyet risiko for å bli syke.

Golfforbundet arbeider for at vi skal kunne starte opp sesongen og spille golf på en trygg og god måte etter 13. april. Golf er ikke en aktivitet som krever at vi stimler sammen i store grupper, og vi er sikre på at de finner en fornuftig løsning slik at vi kan drive vår idrett.

Det er viktig for oss nå at du som er medlem i Kristiansund og Omegn Golfklubb betaler kontingenten. Vi er helt avhengig av dette hvis vi skal kunne betale våre regninger. Vi mister inntekter fra simulator og utleie av klubbhus, og vi risikerer også at sponsorer ikke lenger har mulighet til å støtte oss på samme måte som tidligere.

Hvis det er noen av våre medlemmer som mister sin inntekt på grunn av den situasjonen som har oppstått, og ikke har mulighet til å betale kontingent, vil vi at dere tar kontakt med styret. Dette kan dere gjøre ved å sende epost.

Det vil bli gjort dugnadsarbeid på banen for å gjøre den klar til sesongen starter. Arbeidet skal foregå på en slik måte at det er trygt å delta. Alle som har muligheten oppfordres til å ta kontakt med banekomiteen på telefon, og få oppgaver. De som deltar må selv ha med mat og drikke, og det blir ikke anledning til å samles i klubbhuset som vi pleier. Under arbeidet skal de som deltar følge myndighetenes retningslinjer, og holde avstand til andre som er på banen.

Vennlig hilsen
Vidar Johnsen
Leder KOGK

Våre sponsorer

Surnadal Sparebank
Posten
NorEngros - Ødegaard Engros AS
Den Norske Bank
Engdahl Assuranse AS
NEAS
Vestbase Norseagroup
Grand, Kristiansund

 

Linker til andre golfklubber i området

Molde golfklubb, Rauma golfklubb, Surnadal golfklubb og Tingvoll.
Norsk senior golf