Kristiansund og Omegn Golfklubb

Logg inn - Golfbox

Logg inn på golfbox

Søk på siden

Hull 9

Par: 4 Index: 9 Rød: 229 m Gul: 258 m

Bred og oversiktlig Fairway. Skog på begge sider, men det er god plass.  Fairwaybunker på Høyre side ca 40 meter fra Green. Det går en grøft fra Venstre side og bak Green. Greenbunker på høyre side.

TIPS:  Ikke bli for lang på innspillet. 

GRESSTEE