Kristiansund og Omegn Golfklubb

Logg inn - Golfbox

Logg inn på golfbox

Søk på siden

Lokale regler

LOKALE REGLER FOR KRISTIANSUND GOLFPARK.

 

A-1      UTENFOR BANEN    

Utenfor banen er merket med hvite staker/linjer, hvis linjer er brukt er det linjen som definerer grensen. Regel 18.2

På Hull 1 : På venstre side langs veikant og på høyre side.

 

A-5      GRENSEGJENSTANDER

Banens grenser er markert med hvite staker. Grensegjenstander er definert som Uflyttbare hindringer

Regel 19 om uspillbarball vil gjelde.

 

B-1      STRAFFEOMRÅDER

Rødt Straffeområde på venstre side på Hull 5 begrenses mot syd av veien mot Hull 3. Veien er del av Straffeområdet.

 

E-1      DROPPESONER

Det er etablert Droppesone på Hull 4 som kan benyttes for fritak når ballen ligger i Straffeområde fra Gul Tee og hele høyre side forbi Green. Regel 14.3

 Det er etablert Droppesone på Hull 6 som kan benyttes for fritak når ballen ligger i Straffeområde bak Green. Regel 14.3

 

E-6 SIKKERHETSNETT

Hvis ball kommer i konflikt med sikkerhetsnett bak Green på Hull 3 gir dette fritak etter Regel 14.3. Ballen droppes uten straff i markert Droppesone.

Resterende Sikkerhetsnett på banen er ikke ansett til å ligge i Spillelinje og gir ikke fritak.

 

E-7      LUFTLEDNINGER

Hvis en ball treffer luftledninger, tilhørende stolpe eller objekter som er festet til 
stolpene, skal slaget annulleres og spilleren skal uten straff spille en ball ikke 
nærmere hullet så nær som mulig der den opprinnelige ballen ble spilt. Regel 14-6.

 

F-1        STEINFYLTE DRENERINGSGRØFTER

Steinfylte dreneringsgrøfter er definert som GUR og gir fri dropp etter Regel 16-1b.

 

 

 

F-7        AVFALL ETTER SKOGRYDDING (MIDLERTIDIG LOKAL REGEL)

Hauger med kvist, flis som ligger i Generelt område er definert som GUR og gir fri dropp etter

Regel 16-1b.

 

F-9      RØTTER OG STEINER

Røtter og steiner på Klippet område gir fri drop etter Regel 16.1b.

 

F-17    VEIER OG STIER

Veier, stier, grusbelagte områder samt menneskeskapte objekter som utslagsmatter, broer, dreneringsanlegg, avstandsmerker, skilt og rivestativ er definert som Uflyttbar Hindring og gir fritak i henhold til Regel 16.1

 

G-5      BRUK AV AVSTANDSMÅLER

For alt spill på denne banen tillates det bruk av utstyr som kun måler avstand. 
Bruk av utstyr som i tillegg er konstruert for å måle andre forhold som f.eks 
temperatur, vind eller høydeforskjell tillates ikke brukt og vil føre til diskvalifikasjon 
for brudd på Regel 4-3

 

K-1      LOKALE FORHOLD

Spillere som skal slå ut på Hull 3 må vente til spillere på Hull 9 har slått ut.
På Hull 3 skal man ikke spille inn på green før flighten foran er ferdig på Gul tee.

 

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL: GENERELL STRAFF.

 Regler oppdatert August 2019

 

Våre sponsorer

West elektro
Fosna stein
Møre drift
SpareBank Normøre
Engdahl Assuranse AS
NEAS
Grand, Kristiansund

Kjøp av golfutstyr.

www.Golfshopen.no
plukk ønsket utstyr.

Send bestillingslisten til
KogkShop@kristiansund-golfklubb.no

 

Linker til andre golfklubber i området

Molde golfklubb, Rauma golfklubb, Surnadal golfklubb og Tingvoll.
Norsk senior golf