Banestatus:

Simulatorer:                Åpen

Driving Range:            Stengt

Sommerbane:             Stengt

Vinterbane:                  Åpen på vintergreener 

 

NB ! Greener og gressutslag er stengt for sesongen !  Slå ut fra matteutslag.