Kristiansund og Omegn Golfklubb

Logg inn - Golfbox

Logg inn på golfbox

Søk på siden

Medlemskap

Medlemskap   Pris
Hovedmedlem   kr. 4100,-
Pensjonist 67+   kr. 3800,-
Junior 12-19   kr. 1500,-
Aldersbestemt 0-11   kr. 500,-
Studenter(opptil 25 år)   kr. 1500,-
Prøvemedlem - Gjelder nye VTG spillere ut året, innklusuve kurs.
  kr. 1500,-
Simulator medlem   kr. 100,-
Fjernmedlem   kr. 1000,-

Fjernmedlemmer betaler full green-fee for spill på banen.

GREENFEE KR. 350,00

Det gis adgang til å redusere medlemskontingenten med  20  timer dugnadsaktivitet på banen kr. 1000,00.
Det gis videre mulighet til ytterligere å redusere medlemskontingenten med kr. 1500,- ved mer enn 60 timers dugnad på banen.
Det kan også utføres dugnad utenom mandager, dette avtales med banekomiteens leder.
Dugnadstimer kan overføres fra mann til kone eller omvendt. Dette gjelder etter 50 timers dugnad på den ene parten.

Vårdugnaden lages til en sosial happening, og teller ikke som freadragsberettiget dugnad.

Dugnadsrabatt gjelder kun for fullt betalende medlemmer.

Eventuell utmelding av klubben eller endring av kontingentkategori må skje skriftlig innen 31. desember, ellers vil fullt medlemskontigent bli krevd for påfølgende år.

Telefon:  954 90720   -  E-post: kristiansund.golf@gmail.com

Organisasjonsnummer:   880540602    -    Konto nr.: 4040.14.43977

Innmeldingsskjema

Kontigentkategori:

Eventuell utmelding av klubben eller endring av kontingentkategori må skje skriftlig innen 31. desember, ellers vil full medlemskontingent bli krevd for påfølgende år.

Våre sponsorer

West elektro
Fosna stein
Møre drift
SpareBank Normøre
Engdahl Assuranse AS
NEAS
Grand, Kristiansund

Kjøp av golfutstyr.

www.Golfshopen.no
plukk ønsket utstyr.

Send bestillingslisten til
KogkShop@kristiansund-golfklubb.no

 

Linker til andre golfklubber i området

Molde golfklubb, Rauma golfklubb, Surnadal golfklubb og Tingvoll.
Norsk senior golf