top of page

Velkommen til Seivika

2024 første sesong på egen grunneiendom

Golfklubben - Hva skjer i Seivika ?

Turnering i Sevika

Åpningsturnering

28.April

historie-01.552a2b75b17fdb20158d9c63affcc154.jpg

Heide Cup

Eclectic-format

Onsdager

Paul-blaikie.jpeg

Pro-timer 

Paul Blakie

Dato kommer

Dugnadkompagniet: 

Delta på dugnad for å bidra til at golfbanen i Seivika fremstår på best mulig måte. I 2024 er hovedfokus på rydding av skog/kratt og prosjekt "nye utslagsteder" - spillemidler.


Informasjon om dugander vil bli publisert. Ta kontakt med Bjørnar (977 40 066) og Lars.

Neste på agenda:
- Merking av golfbanen. 

- Green arbeid - og åpning av golfbanen.

Cutting Woods

Trenger du nye grep på køllene dine?

Alfred og Bjørnar har installert "verksted" i Pro Shop rommet for skifte av utslitte grep på golfkøller.

Pris pr. kølle kr. 150,-  (for materiale og arbeid).

Puttegrep kr. 200,-.

Klubb lable/logo kr. 15,-.

Kontakt Alfred (901 29 021) eller Bjørnar (977 40 066)

med opplysning om hvor mange og hvilke typer grep som ønskes.  Om du ønsker labels med firmalogo eller annet kan dette bestilles.

bottom of page