top of page

Velkommen til Seivika

2024 første sesong på egen grunneiendom

For kontakt vennligst send e-post til kristiansund.golf@gmail.com eller ta kontakt med Ansgar Løvold (Daglig Leder) på tlf. 901 12 045. Last ned og bruk GolfBox.

Banestatus (Åpen): Hull 6 er utslagsteder stengt tom. 16:00 v/Mekvik gravearbeid !

Golfklubben - Hva skjer i Seivika ?

Turnering i Sevika

Stena Mini Maraton (Lag)

25.mai 2024

historie-01.552a2b75b17fdb20158d9c63affcc154.jpg

Heide Cup

Eclectic-format

Trisdag 4/6

Paul-blaikie.jpeg

Pro-timer 

Paul Blakie

Dato kommer

Dugnadkompagniet: 

Delta på dugnad for å bidra til at golfbanen i Seivika fremstår på best mulig måte. I 2024 er hovedfokus å øke standard på spillefeltet og prosjekt "nye utslagsteder" - spillemidler.


Informasjon om dugander vil bli publisert. Ta kontakt med Bjørnar (977 40 066) og Lars.

Ønsker du å bistå med ? 
- Klippe fairway (avlaste Juan)
- Fjerne stein / røtter i fairway.  

- Ta bort kratt og kantklipping

Cutting Woods

Trenger du nye grep på køllene dine?

Alfred og Bjørnar har installert "verksted" i Pro Shop rommet for skifte av utslitte grep på golfkøller.

Pris pr. kølle kr. 150,-  (for materiale og arbeid).

Puttegrep kr. 200,-.

Klubb lable/logo kr. 15,-.

Kontakt Alfred (901 29 021) eller Bjørnar (977 40 066)

med opplysning om hvor mange og hvilke typer grep som ønskes.  Om du ønsker labels med firmalogo eller annet kan dette bestilles.

bottom of page