Pink Cup er et samarbeid mellom Kreftforeningen, norske golfklubber og NGF, hvor inntektene fra turneringen og andre aktiviteter er øremerket brystkreftsaken. Pink Cup er en fin anledning til å vise engasjement og omtanke for de mange som rammes.

Spilleformen er Stabelford. Startkontingenten går uavkortet til formålet. Deltagerne står fritt til å betale en høyere startkontingent som direkte støtter saken

Søndag 15. juni arrangerer vi til samme formål Vennetour. 

d.v.s. EN ETABLERT SPILLER TAR MED BARN - BARNEBARN - NYE SPILLERE - PONTENSIELLE NYE SPILLER JA KORT SAKT EN SLEKTNING ELLER VENN. PÅ GOLFTUR OVER 9 HULL.  SPILLEREN SPILLER UT OG INN PÅ GREEN MEDSPILLEREN PUTTER.

.  Påmelding til begge dager i Golfboks.