top of page
Hole in one

 

Banen har blitt endret opp gjennom årene,

og hullnummeret som er registrert vil ikke nødvendigvis gjenspeile dagens hullnummerering.

År
Hull
Navn
2024
2
Andreas Rødsand (KOGK)
2023
4
Astrid Mikaelsen (KOGK)
2021
5
Philip Heggem Aspen (KOGK)
2021
4
John Erik Klinge (KOGK)
2021
5
Thomas Santi Johnsen (KOGK)
2021
1
Lars Daniel Garshol (KOGK)
2021
5
Astrid Mikaelsen (KOGK)
2020
5
Kjell Ahtola (KOGK)
2015 
5
Rolf Gunnar Ahtola (KOGK)
2015
4
Henrik Sivertsen (KOGK)
2012
7 nå 5
Andreas Røsand (KOGK)
2010
2
Kjetil Løbersli (KOGK)
2010
8
Bersvein Skomsøy (KOGK)
2009 
tidl. 9
Ole Johan Rødahl (KOGK)
2007
1
Rolf Tranø (KOGK)
2007
6 nå 4
Klaus Olav Larsen (KOGK)
2007
6 nå 4
Jostein Dyrstad (KOGK)
image.png

Lars Daniel Garshol, hadde "slam-dunk" på første hull av Klubbmesterskapet 2021  !

image.png

Andreas Rødsand HOI på hull 2, og gikk til -3 etter 2 spilte - den 5. juni 2024 !

Kling-holein one.jpg

John Erik Klinge. Hole in one under Seivika OPEN, 25. september 2021

bottom of page