top of page
År
Hull
Navn
Klubb
2023
4
Astrid Mikaelsen
KOGK
2021
5
Philip Heggem Aspen
KOGK
2021
4
John Erik Klinge
KOGK
2021
5
Thomas Santi Johnsen
KOGK
2021
1
Lars Daniel Garshol
KOGK
2021
5
Astrid Mikaelsen
KOGK
2020
5
Kjell Ahtola
KOGK
2015 
5
Rolf Gunnar Ahtola
KOGK
2015
4
Henrik Sivertsen
KOGK
2012
7 nå 5
Andreas Røsand
KOGK
2010
2
Kjetil Løbersli
KOGK
2010
8
Bersvein Skomsøy
KOGK
2009 
tidl. 9
Ole Johan Rødahl
KOGK
2007
1
Rolf Tranø
KOGK
2007
6 nå 4
Klaus Olav Larsen
KOGK
2007
6 nå 4
Jostein Dyrstad
KOGK
Hole in one

 

Banen har blitt endret opp gjennom årene,

og hullnummeret som er registrert vil ikke nødvendigvis gjenspeile dagens hullnummerering.

Kling-holein one.jpg

John Erik Klinge. Hole in one under Seivika OPEN, 25. september 2021

bottom of page