top of page

Banen

Vi har en 9-hulls skogs- og park-bane lokalisert i Seivika, 10 km fra Kristiansund sentrum.

Klubben har utslag for hcp 37-54.


 

Slopetabeller

Slopetabeller for 2020 til og med 2029 finner du her. Klikk for å åpne PDF filen.

Scorekort

Scorekortet kan du laste ned her.

LOKALE REGLER FOR

KRISTIANSUND GOLFPARK

A-1. UTENFOR BANEN    

Utenfor banen er merket med hvite staker/linjer, hvis linjer er brukt er det linjen som definerer grensen. Regel 18.2

På Hull 1 : På venstre side langs veikant og på høyre side.

A-5      GRENSEGJENSTANDER

Banens grenser er markert med hvite staker. Grensegjenstander er definert som Uflyttbare hindringer

Regel 19 om uspillbarball vil gjelde.

B-1. STRAFFEOMRÅDER

Rødt Straffeområde på venstre side på Hull 5 begrenses mot syd av veien mot Hull 3. Veien er del av Straffeområdet.

E-1. DROPPESONER

Det er etablert Droppesone på Hull 4 som kan benyttes for fritak når ballen ligger i Straffeområde mellom Gul Tee og Fairway. Grøft på høyre side før bunker er egen Straffeområde. Regel 14.3

 

Det er etablert Droppesone på Hull 6 som kan benyttes for fritak når ballen ligger i Straffeområde bak Green. Regel 14.3

E-6. SIKKERHETSNETT

Hvis ball kommer i konflikt med sikkerhetsnett bak Green på Hull 3 gir dette fritak etter Regel 14.3. Ballen droppes uten straff i markert Droppesone.

Resterende Sikkerhetsnett på banen er ikke ansett til å ligge i Spillelinje og gir ikke fritak.

E-7. LUFTLEDNINGER

Hvis en ball treffer luftledninger, tilhørende stolpe eller objekter som er festet til stolpene, skal slaget annulleres og spilleren skal uten straff spille en ball ikke 
nærmere hullet så nær som mulig der den opprinnelige ballen ble spilt. Regel 14-6.

F-1. STEINFYLTE DRENERINGSGRØFTER

Steinfylte dreneringsgrøfter er definert som GUR og gir fri drop etter Regel 16-1b.

 F-7. AVFALL ETTER SKOGRYDDING (MIDLERTIDIG LOKAL REGEL)

Hauger med kvist, flis som ligger i Generelt område er definert som GUR og gir fri drop etter

Regel 16-1b.

F-9. RØTTER OG STEINER

Røtter og steiner på Klippet område gir fri drop etter Regel 16.1b.

F-17. VEIER OG STIER

Veier, stier, grusbelagte områder samt menneskeskapte objekter som utslagsmatter, broer, dreneringsanlegg, avstandsmerker, skilt og rivestativ er definert som Uflyttbar Hindring og gir fritak i henhold til Regel 16.1

 

G-5. BRUK AV AVSTANDSMÅLER

For alt spill på denne banen tillates det bruk av utstyr som kun måler avstand. 
Bruk av utstyr som i tillegg er konstruert for å måle andre forhold som f.eks temperatur, vind eller høydeforskjell tillates ikke brukt og vil føre til diskvalifikasjon 
for brudd på Regel 4-3

K-1. LOKALE FORHOLD

Spillere som skal slå ut på Hull 3 må vente til spillere på Hull 9 har slått ut.


På Hull 3 skal man ikke spille inn på green før flighten foran er ferdig på Gul tee.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL: GENERELL STRAFF.

 Regler oppdatert Mai 2019

Hull 1

Gul: 132
Rød: 118
Index: 17
Par 3

Flat, bred fairway. Out of bounds både høyre og venste side. Bunker på venstre side ved green. Et rimelig lettspilt hull uten store utfordringer.

GRESSTEE

Hull 2

Gul: 117 m
Rød: 78 m
Index: 15
Par 3

Kort, men utfordrende hull med smal fairway og stigning mot green. Rødt Straffeområde langs hele høyre side av Fairway og rundt green. På venstre side er relativt god plass! Krever et godt, rett utslag.

TIPS:  Det er bedre plass på Høyre side enn man skulle tro når man står  på Gult utslag.

GRESSTEE

Hull 3

Gul: 441 m
Rød: 392 m
Index: 1
Par 5

Banens lengste hull med svak dogleg venstre. Skog uten hinder langs hele venstre side, bør unngås! På høyre side Fairway fra hull 8, som kan spilles motsatt vei. Vannhinder ca. 30 m fra Green på høyre side, Sidevannshinder langs grøft på høyre side ved Green. Bunker venstre side skrått ved Green, som er hellende nedover mot sjøen. Et krevende hull om man ikke er i Fairway. 

TIPS:  Slå ut en kontrollert jern istedet for Driver. Ta fram en Wood på andreslaget.

GRESSTEE

Hull 4

Gul: 104 m
Rød: 72 m
Index: 11
Par 3

Kort, Par 3 Hull. Gul Tee ligger nedenfor Green hull 3.  Hele høyre side fra Gul Tee og opp forbi Green er merket Rødt - Dropp sone kan benyttes om en lander i Rødt Straffeområde på Høyre side. Bunker midt i Fairway rett foran Green. Med et rett, godt utslag et lett hull, men også lett å rote seg bort i skog og lyng.

GRESSTEE

Hull 5

Gul: 154 m
Rød: 110 m
Index: 7
Par 3

Et krevende smalt par 3 hull. Skog uten hinder langs høyre side - bør unngås. Sidevannshinder langs skog og grøft på venstre side og på venstre side av Green, som er opphøyd, vanskelig hull å få par på! 

TEEMATTER

Hull 6

Gul: 261 m
Rød: 240 m
Index: 3
Par 4

Banens vanskeligste par  4 hull meget smal fairway. Skog uten hinder på høyre side og på venstre side. Siste 80 meter før Green er det Rødt på både høyre og venstre side opp bakken. Bak og til venstre for Green er det Røst Straffeområde med Droppsone i bakkant.

TIPS: Bli ikke for lang på innspillet.

GRESSTEE

Hull 7

Gul: 242 m
Rød: 185 m
Index: 13
Par 4

Banens enkleste Par 4 hull - også det vakreste! Nedlsagsfelt er bredt med bedre plass på venstre side enn det utsikten skulle tilsi. Det er Rødt sidevannshinder på begge sidene nede på flata med en bunker på Høyre side. Det ligger en grøft på tvers av fairway på rudt 180 meter fra Gult. 

TIPS: Sikreste veien til par er et kontrollert slag til 100 meteren deretter ett lite jern og 2-putt

GRESSTEE

Hull 8

Gul: 249 m
Rød: 224 m
Index: 5
Par 4

Svak dogleg høyre, med en skogkledd øy uten hinder midt i fairway. Kan spilles på begge sider. Skog på ventre side bør unngås. Bunker ca. 40 m. fra green og bak green. Hold deg i fairway for godt resultat!

TIPS:  Forsøk å gå helt fram til svingen, da har du 100 meter igjen.

GRESSTEE

Hull 9

Gul: 258 m
Rød: 229 m
Index: 9
Par 4

Bred og oversiktlig Fairway. Skog på begge sider, men det er god plass.  Fairwaybunker på Høyre side ca 40 meter fra Green. Det går en grøft fra Venstre side og bak Green. Greenbunker på høyre side.

TIPS:  Ikke bli for lang på innspillet. 

GRESSTEE

bottom of page