top of page
klubbhuset-innvendig-2.JPG

Utleie av KOGK Klubbhus

Regler for leie av KOGK klubbhus

Til konfirmasjonsselskap utleies lokalene kun for en dag, ikke hel helg, for å gi tilgang til flere leietakere. Ved konfirmasjons-selskap hvor lokalene også er utleid påfølgende dag, må lokalene være ferdig ryddet, vasket og klargjort for nye leietakere senest kl. 19:00 på utleiedagen.

For konfirmasjonsselskap, barnedåp o.l. (dagleie med tilgang til klargjøring / pynting kvelden før) benyttes leiesats for "Kveld og natt, helg".

Depositum Kr.1000,- betales inn etter avtale og er en bekreftelse på reservasjonen.

 

Start av leieforhold:

 • Avtale gjennomgås og signeres

 • Gjennomgang av Inventarliste

 • Instruks for oppvaskmaskin gjennomgås

 • Praktiske ordensregler ved leie:

 • Gulvene ryddes

 • Alle kopper og kar skal vaskes og settes på plass (vaskeinstruks for oppvaskmaskin følges)

 • Bordene og kjønnenbenkene skal vaskes

 • Toaletter forlates i "anstendig stand". Ekstraordinær vask blir belastet med kr. 1000,-

 • Søppel bæres ut og legges i søppeldunk (utføres umiddelbart når arr. avsluttes)

 • Overskudd av mat fjernes eller settes på kjøling (utføres umiddelbart når arr. avsluttes)

 • Mopper, kluter og tørkehåndklær som er brukt legges i en pose og leveres til utleier sammen med nøkler ved endt utleie

Avslutning av leieforhold:

 • Leietaker er forpliktet til å overlate Klubbhusset og uteområdet i samme stand som det var ved overtakelsen

 • KOGK står for vasking av lokalene etter leie

 • Gjennomgang av Inventarliste etter leieforhold avsluttes

 • Leietaker er ansvarlig for eventuell skade som måtte påføres anlegget eller annen eiendom

 • Eventuell skade som må erstattes registreres og signeres sammen med leietager snarest etter utleie

Forespørsel om leie av KOGK klubbhus
Kryss av for:
Ønsket type leie:

Medlem:

Etter avtale

kr. 4000,-

kr. 5500,-

kr. 15,-

kr. 300,-

Ikke medlem:

kr. 3500,-

kr. 5500,-

kr. 7500,-

kr. 25,-

kr. 350,-

Rengjøring av lokale er inkludert i prisene.

Til konfirmasjonsselskap utleies lokalene kun for en dag, ikke hel helg, for å gi tilgang til flere leietakere. Ved konfirmasjons-selskap hvor lokalene også er utleid påfølgende dag, må lokalene være ferdig ryddet senest kl. 19:00 på utleiedagen.

 

For konfirmasjonsselskap, barnedåp o.l. (dagleie med tilgang til klargjøring / pynting kvelden før) benyttes leiesats for «Kveld og natt».

 

Aldersgrense for å leie klubbhuset er satt til min. 25 år og vedkommende må være tilstede. Gjelder ikke arrangement på dagtid som barnedåp og tilsvarende selskaper.

 

På søndager samt ukedager (mandag – torsdag) skal det være stille og avslutning senest kl. 23:00

 

Depositum kr.1000,- betales inn ved bestilling, og er bekreftelse på reservasjon. Returneres ikke ved avbestilling.

Det vil bli sendt faktura.

Dine forespørsel er nå sendt, tusen takk!

bottom of page