top of page

Lokale Regler

Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på KOGK. For brudd på lokale regler; generell straff.
 

For klubbturneringer, se konkurransebestemmelser.

Etikette

Golfbanen er til glede for alle; medlemmer og deres gjester, samarbeidspartnere og greenfeespillere. En stolt golfer på Kristiansund & Omegn Golfklubbs bane opptrer etter visse normer og regler. Vis derfor hensyn og følg de enkle retningslinjene.

 

La det bli en æressak!

 

A-1

UTENFOR BANEN 

Utenfor banen er merket med hvite staker/linjer, hvis linjer er brukt er det linjen som definerer grensen. Regel 18.2 På Hull 1 : På venstre side langs veikant og høyre side.

A-5

GRENSEGJENSTANDER

Banens grenser er markert med hvite staker. Grensegjenstander er definert som Uflyttbare hindringer. Regel 19 om uspillbarball vil gjelde.

B-1

STRAFFEOMRÅDER

Rødt Straffeområde på venstre side på Hull 5 begrenses mot syd av veien mot Hull 3. Veien er del av Straffeområdet.

E-1

DROPPESONER

Det er etablert Droppesone på Hull 4 som kan benyttes for fritak når ballen ligger i Straffeområde mellom Gul Tee og Fairway. Grøft på høyre side før bunker er egen Straffeområde. Regel 14.3

 

Det er etablert Droppesone på Hull 6 som kan benyttes for fritak når ballen ligger i Straffeområde bak Green. Regel 14.3

E-6

SIKKERHETSNETT

Hvis ball kommer i konflikt med sikkerhetsnett bak Green på Hull 3 gir dette fritak etter Regel 14.3. Ballen droppes uten straff i markert Droppesone.

Resterende Sikkerhetsnett på banen er ikke ansett til å ligge i Spillelinje og gir ikke fritak.

E-7

LUFTLEDNINGER

Hvis en ball treffer luftledninger, tilhørende stolpe eller objekter som er festet til stolpene, skal slaget annulleres og spilleren skal uten straff spille en ball ikke nærmere hullet så nær som mulig der den opprinnelige ballen ble spilt. Regel 14-6.

F-1

STEINFYLTE DRENERINGSGRØFTER

Steinfylte dreneringsgrøfter er definert som GUR og gir fri drop etter Regel 16-1b.

F-7

AVFALL ETTER SKOGRYDDING (MIDLERTIDIG)

Hauger med kvist, flis som ligger i Generelt område er definert som GUR og gir fri drop etter Regel 16-1b.

F-9

RØTTER OG STEINER

Røtter og steiner på Klippet område gir fri drop etter Regel 16.1b.

F-17

VEIER OG STIER

Veier, stier, grusbelagte områder samt menneskeskapte objekter som utslagsmatter, broer, dreneringsanlegg, avstandsmerker, skilt og rivestativ er definert som Uflyttbar Hindring og gir fritak i henhold til Regel 16.1

G-5

BRUK AV AVSTANDSMÅLER

For alt spill på denne banen tillates det bruk av utstyr som kun måler avstand. 
Bruk av utstyr som i tillegg er konstruert for å måle andre forhold som f.eks temperatur, vind eller høydeforskjell tillates ikke brukt og vil føre til diskvalifikasjon 
for brudd på Regel 4-3

K-1

LOKALE FORHOLD

Spillere som skal slå ut på Hull 3 må vente til spillere på Hull 9 har slått ut.

På Hull 3 skal man ikke spille inn på green før flighten foran er ferdig på Gul tee.

Sikkerhet først

Rop «FORE» så HØYT du kan og med ÉN gang du ser at ditt slag kan være farlig for andre. Forsikre deg om at ingen står tett inntil deg når du skal ta din prøvesving eller slå ditt slag. Det er forbudt å spille opp til green når flagget er fjernet og arbeid pågår.

Det er din bane

Reparer nedslagsmerker og gjør det korrekt. En stolt golfer reparerer også andres merker. Oppslått torv skal legges tilbake og trykkes godt ned i underlaget.
Rak bunkeren etter deg og legg alltid raken i bunkeren med skaftet i spilleretningen.
Unngå å ferdes mellom bunker og green. Disse områdene er smale og vil fort bli skadet. Dette gjelder også alle med bærebag.
Full prøvesving tas utenfor tee. Tee er et begrenset og sårbart gressfelt.

2 timers runden

Velg riktig tee.
Forbered eget slag mens andre slår.
Ikke marker halvmetersputter. «Just tap it in».
Plasser golftrallen/bagen mot neste hull. Da sparer du tid.
Slipp gjennom raskere flighter hvis du har ledig hull foran.

Hund på banen

Det er tillatt å ha med hund i bånd under selskapsspill, men det er ikke tillatt med hund på banen under turnering.

Utstyr for å spille golf
bottom of page