top of page
Vedtekter

 

Generelt om lovnormen for golfklubber

Golfklubber og andre idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret.

Den enkelte golfklubbs lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov §§ 10-5 og 2-15.

NIFs lov og denne lovnormen skal legges til grunn i alt lovarbeid i golfklubbene.

I tilfelle klubb som er medlem av NIF har lovbestemmelser som er i motstrid med NIFs lov, vil klubbens lov være tilsvarende ugyldig.

Del A av denne lovnorm er en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder minimum av hva alle golfklubber må ha i sin lov.

Del B inneholder tilleggsbestemmelser som kan benyttes i nærmere bestemte situasjoner som beskrevet i del B med noter.

Dette gjelder også ved medlemsopptak i NIF og NGF, jfr. NIFs lov § 10-1.

Ved senere endring av loven kan golfklubbene legge til det de ønsker og som anses nødvendig for klubben,

så lenge tilleggene ikke strider mot NIFs lov og bestemmelser, eller mot denne lovnormen.

Nye golfklubber må ved innmelding i NIF bruke lovnormen som sin lov (med eventuelle tillegg etter del B),

men kan etter at klubben er tatt opp i NIF endre loven, jfr. NIFs lov § 1-6 (merk at også disse endringene skal godkjennes av NIF).

Last ned vedtektene her >>>

Last ned Lover her.

bottom of page