top of page
Verv
Oppgaver
Fornavn
Etternavn
Telefon
ESAG
Søkand, Oppføliging, Økonomi
Hildur
Klubben / Aktivitet
Turneringer 2024 + Barn + ungdom
Andreas
Rødsand
407 27 875
.
Fellestreninger + På forespørsel
Alfred
Blomsø
901 29 021
.
Teknisk konsulent
Ole Johan
Rødahl
920 63 053
.
Web
Johnny Seibt
Ramstad
926 50 001
.
Organisering (klubben) + Trener 1
Ansgar Johan Jurgensen
Løvold
901 12 045
.
Bestilling av varer til selvbetjent kiosk.
Karin Beate
Skomsøy
922 18 437
.
ESAG / GGG + Trener 1
Liv Inger og Ole
.
Ansvarlig for GolfBox (Register) + Trener 1
May Britt
Rønes
909 15 430
.
Junior / Ungdom
Per Øyvind
Aspen
915 90 380
.
Senior / NSG
Sirpa
Skomsøy
920 63 320
.
Turneringer 2024 + HCP
Svein
Skomsøy
400 06 504
.
Turneringer 2024 + Dommer
Trond
Grødal
400 66 179
.
Turneringer 2024 + Ungdom
Tobias
Weiseth Frantzen
469 65 601
Golfbanen
Status og support i garasjen
Torbjørn
Bruvold
481 17 553
.
Avtaler, bestillinger & invest
Ole
Kårvåg
404 08 772
.
Dugnad organisering, bane
Lars
Løbersli
.
Dugnad organisering, bane
Bjørnar
Kvåle
977 40 066
Styre
Leder
Lars Daniel
Garshol
916 10 712
.
Nest leder
John Erik
Klinge
470 20 360
.
Styremedlem
Steffi
Seibt Ramstad
913 58 175
.
Styremedlem
Bjørnar
Hoel
928 06 248
.
Styremedlem
Karin Beate
Skomsøy
922 18 437
.
Vara
Per Erik
Martorina
928 24 612
.
Vara
Andreas
Røsand
407 27 875
Page 1 of 1
bottom of page